Översättning och tolkning

Noticed tolkar föredrag och debatter, utför kontakttolkstjänster samt översätter skönlitterära texter, artiklar och facktexter.

Anna Nyman är utbildad GT-tolk.